1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

CTY TNHH Thương Mại Tin Học CICI chỉ cần thông tin cụ thể của khách đặt hàng bao gồm:

– Tên , địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên hệ khi giao hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

CTY TNHH Thương Mại Tin Học CICI chỉ sử dụng thông tin khi giao hàng đển nơi khách hàng và dùng cho bảo hành, khiếu nại về sản phẩm.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

CTY TNHH Thương Mại Tin Học CICI chỉ lưu trữ thông tin khách hàng đến hết thời hạn bảo hành sản phẩm.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Thông tin khách hàng được lưu trữ bằng phiếu bán hàng tại công ty

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng muốn thay đổi thông tin cá nhân với từng sản phẩm đã mua hoặc thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng công ty.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

CTY TNHH Thương Mại Tin Học CICI xin cam kết đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng đã lưu trữ tại CTY trên phiếu thu một cách cẩn thận, và không tiết lộ thông tin của khách hàng.

7- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo :

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được CTY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC CICI cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác , cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

CTY TNHH Thương Mại Tin Học CICI hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật , Hoặc khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0915999971